Memma ser till att ni får de bästa förutsättningarna för att få ut det mesta av ert mässdeltagande! Vi kan följa er genom hela mässprocessen, eller ta delar av den - det är upp till er! 

Kontakta oss för förslag på upplägg och priser! 

 

Strategi, aktiviteter och utvärdering

- Utbildning i mässplanering

- Guidelines

- Idégenerering

- Uppföljning och utvärdering


Förberedelse och träning av monterpersonal

- Mässträning för monterpersonal

- Feedback på plats

- Checklista för monterpersonalen

- Skräddarsytt utbildningsmaterial

-  Boken "Så får du bättre möten på mässan"... >>