Memma ser till att ni får de bästa förutsättningarna för att få ut det mesta av ert mässdeltagande! Vi kan följa er genom hela mässprocessen, eller ta delar av den - det är upp till er! Här följer några konkreta exempel på vad Memma kan hjälpa till med. 

Kontakta oss för förslag på upplägg och priser! 

 

Strategi, aktiviteter och utvärdering


Utbildning i mässplanering
Memmas utbildning för projektledare, det vill säga de som ansvarar och driver ett mässdeltagade hos ett utställande företag, går igenom alla delar av mässprocessen.

Antingen kan ni få en skräddarsydd kurs eller passa på när Memma arrangerar öppna utbildningar. 


Guidelines
För utställaren som vill få riktlinjer för sina mässdeltaganden, allt från planering och budskap till uppföljning och utvärdering.


Idégenerering
Memma tar fram ett antal förslag på exempelvis aktiviteter i montern, tema, etc.  


Målsättningar som ger resultat

Tar fram skräddarsydd modell för att sätta värdefulla och utvärderingsbara mål för varje mässdeltagande.


Mystery visitor-analys

En Mystery visitor-analys är till för er som vill veta mer om hur en besökare kan uppleva mötet i er monter. På så sätt får ni reda på vilka delar som kan förbättras och får argument till att fortsätta jobba med att träna personalen i monteragerande.

(Observera att det är inte fråga om att "hänga ut" enskilda personer i montern, utan att se hur ett möte kan se ut, för att lära sig mer.)  

En benchmarking-del kan läggas till i Myster visitor-analysen, så att ni även får reda på hur ni ligger till i bemötande jämfört med era konkurrenter.

Så här går det till: Den som är Mystery visitor är okänd för monterpersonalen, och är väl förberedd av Memma. Mystery visitor gör först en passiv observation baserad på ett antal olika faktorer. Sedan utförs ett aktivt möte, där man ser hur lång tid det tar innan Mystery visitor bli kontaktad, vilka öppningsrepliker som ställs samt hur konversationen sedan avlöper.

Förberedelse och träning av monterpersonal


Mässträning
Inspiration, kunskap och många aha-upplevelser som gör att monterpersonalen kan skapa många fler och bättre möten på mässan.
Memmas mässträning för monterpersonal kan vara allt från en timme till en hel dag beroende på era önskemål. Kursen skräddarsys efter just era behov och förutsättningar, men innehåller följande grundstenar:

- Din roll på mässan
- Att hitta motivation
- Se till att orka, fysiskt och psykiskt
- Första kontakten, att vara aktiv
- Kroppsspråk
- Strategier för olika situationer
- Effektiva montersamtal
- Att avsluta ett montersamtal

Föreläsningen varvas med praktiska övningar och rollspel. Memma utlovar inspiration, skratt och igenkänning. Vi garanterar att er monterpersonal kommer att ha roligare och göra ett mycket bättre jobb på mässan!   


Feedback på plats
Vi observerar monterpersonalens arbete under mässans första dag och ger sedan konstruktiv feedback på hur de kan justera sitt monteragerande för att få ännu fler och bättre möten under resten av mässan. 


Checklista för monterpersonalen
Memmas checklista, specialdesignad för just ert mässdeltagande. Kan beställas som inplastat kort att ha i fickan under mässan eller som pdf att skicka ut till monterpersonalen i förväg.


Utbildningsmaterial
Skräddarsydd framtagning av power points, korta utbildningsfilmer eller annat utbildningsmaterial som tjänar som underlag vid träning av monterpersonalen i egen regi.

"Jag rekommenderar varmt en utbildning med Memma."

Pia Augustsson, Roche Diagnostics

"Du får verktygen för att din mässa ska bli riktigt lyckad."
Linda Bergqvist, Högskolan i Jönköping