Memmas budord för monterpersonal

1. Du skall alltid vara aktiv och ta kontakt med mässbesökarna, ty de är på mässan för att de vill träffa utställare.

2. Du skall icke prata med dina kollegor så intensivt att besökarna känner sig utanför. 

3. Du skall lägga undan din mobiltelefon och endast begagna den när du inte är i montern. 


4. Du ska lyssna på din besökare så som du själv skulle vilja bli lyssnad på. 


5. Du skall sova ordentligt natten innan mässdagen. 


6. Du skall icke äta din lunch (eller något annat) i montern. 


7. Du skall icke sitta ner i montern. 


8. Du skall hedra och välkomna ALLA dina besökare. 


9. Du skall alltid bära bekväma skor. 


10. Du skall dricka vatten och ta pauser, så du må orka hela vägen.

__________________________________

Läs mer här om hur Memma kan hjälpa till.